Upptäck våra tillgänglighetstjänster

Låt fler ta del av din berättelse med hjälp av undertextning

01Intro
02Undertextade filmer når fler
03Vad säger lagstiftningen?
04Kom igång redan idag

Språket har en fantastisk kraft att förmedla budskap och är nyckeln till det mesta i samhället. Med språket får vi tillgång till berättelser, kunskap, sociala sammanhang, nyheter och ibland också alldeles livsviktig samhällsinformation.

Sedan 2002 har vi hjälpt företag, myndigheter och organisationer att undertexta film, tv, serier och spel på världens alla språk och av flera olika anledningar. Utöver att överbrygga språkliga barriärer gör textning det möjligt för den med nedsatt hörsel att ta del av ditt innehåll och det är ofta avgörande för den som vill titta utan ljud – på jobbet, resan eller när man helt enkelt inte vill störa andra i sin omgivning.

Undertextade filmer når fler

För att ge fler möjlighet att nå viktig information på webben tillkom hösten 2019 “Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service". Den vänder sig i första hand till offentliga aktörer, men fler kan ha nytta av att anpassa sitt innehåll för att nå ut till en bredare målgrupp. Lagstiftningen säger bland annat att alla videofilmer som finns på offentliga myndigheters webbplatser ska ha undertexter och syntolkning. Och att undertexta videos har visat sig vara smart av flera skäl. Dels för att möta de behov som personer med hörselnedsättning har. Det underlättar också för den som har ett annat förstaspråk än svenska. Dessutom ökar undertextning din sökbarhet online.

“Plint har varit en mycket värdefull och kunnig samarbetspartner på vår resa mot att bli bäst i Sverige på XXX och gjort att vi kunnat hålla tempot från start till mål”

Johan Snöbohm, Arbetsförmedlingen

Vi levererar undertexter på

Svenska, Engelska, Norska, Danska, Finska, Isländska, Tyska, Franska, Spanska, Italienska, Farsi, Dari, Somaliska, Persiska, Arabiska, Jiddish, Romska, Samiska och minst 100 till.